اخبار
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
همایش ها
بيشتر
امور فرهنگی
بيشتر
 
مزایای تحصیل در پیام نور
 
سخنرانی ریاست دانشگاه پیام نور نهاوند در نماز جمعه شهرستان
 
معرفی کانال اطلاع رسانی تلگرام پیام نور نهاوند
 
ساختمان شماره 1 مرکز نهاوند، کوی دکتر حسابی
 
پیام نور دانشگاه پیشرو
 
پیام نور، رتبه اول کیفیت آموزش کشور
 
سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش و امتحانات
بيشتر
امور دانشجویی
بيشتر
دانش آموختگان