اخبار
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
تربیت بدنی

1396/7/19 چهارشنبه|همایش ملی والیبال ...

 
بيشتر
همایش ها

1396/7/19 چهارشنبه|همایش ملی والیبال ...

 
بيشتر
 
تکمیل ظرفیت
 
.
 
مزایای تحصیل در پیام نور
 
سخنرانی ریاست دانشگاه پیام نور نهاوند در نماز جمعه شهرستان
 
معرفی کانال اطلاع رسانی تلگرام پیام نور نهاوند
 
ساختمان شماره 1 مرکز نهاوند، کوی دکتر حسابی
 
پیام نور دانشگاه پیشرو
 
پیام نور، رتبه اول کیفیت آموزش کشور
 
سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش و امتحانات
بيشتر
امور دانشجویی
بيشتر
دانش آموختگان