سه‌شنبه 29 خرداد 1403  
معرفي
1399/8/5 دوشنبه

رياست مركز نهاوند

رشته هاي فعال نهاوند

شهرستان نهاوند

پيام نور نهاوند
  دانشگاه پيام نور نهاوند از نيمسال اول سال تحصيلي   71 - 1370 با رشته هاي جغرافيا و حسابداري و با پذيرش 130 دانشجو شروع به كار نمود. در حال حاضر با 1100 دانشجو در  17 رشته و گرايش فعاليت مي نمايد.
ساختار
1399/8/5 دوشنبه
 

فارغ التحصیلان

آقای رضا زمانیان


081-33271252 

امور اداری

آقای عباداله سوری


081-33271250

آموزش

خانم شهرزاد صارمی


081-33271260

ریاست

آقای مهران رشیدی081-33271331

امور مالیآقای حسین شهبازی081-33271253 

حراست و حفاظت آزمونهاآقای کامران کیانی


081-33271252

 

رایانه و فن آوری اطلاعاتآقای عباداله سوری


081-33271250

 

امور فرهنگیآقای پرویز زمانیان


081-33271252


 

سایر مراکز استان
دانشجو
1399/8/5 دوشنبه
اخبار
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش و امتحانات
بيشتر
برنامه کلاسی
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
کلاسهای الکترونیکی
بيشتر
امور دانشجویی
بيشتر
شماره صندلی امتحانات
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر