شنبه 22 مرداد 1401  
معرفي
1399/8/5 دوشنبه

رياست مركز نهاوند

رشته هاي فعال نهاوند

شهرستان نهاوند

پيام نور نهاوند
  دانشگاه پيام نور نهاوند از نيمسال اول سال تحصيلي   71 - 1370 با رشته هاي جغرافيا و حسابداري و با پذيرش 130 دانشجو شروع به كار نمود. در حال حاضر با 1100 دانشجو در  17 رشته و گرايش فعاليت مي نمايد.
ساختار
1399/8/5 دوشنبه
 

فارغ التحصیلان

آقای رضا زمانیان


33271252-081

امور مالی

آقای حسین شهبازی


33271253-081

آموزش

خانم شهرزاد صارمی


33271260-081

ریاست

آقای فریدون یزدانی33271331-081

امور اداریآقای ولی دکامین33171261-081 

حراست و حفاظت آزمونهاآقای کامران کیانی


081-33271259

 

رایانه و فن آوری اطلاعاتآقای عباداله سوری


081-33271258

 

امور فرهنگیآقای پرویز زمانیان


081-33271250


 

سایر مراکز استان
دانشجو
1399/8/5 دوشنبه
اخبار
بيشتر
همایش ها
بيشتر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش و امتحانات
بيشتر
فرهنگی

 
بيشتر
کلاسهای الکترونیکی
بيشتر
امور دانشجویی
بيشتر
شماره صندلی امتحانات
بيشتر
ارتباط با دانشگاه
بيشتر
دانش آموختگان
بيشتر